(083) 375-75-57

Witamy na stronie młyna MIŁOMŁYN

Jesteśmy rodzinną firmą z tradycjami sięgającymi 1985 roku. Zajmujemy się produkcją mąki pszennej i żytniej, a także makaronów z własnej mąki.  Ideą naszej pracy jest połączenie tradycji z nowoczesnością. Produkcję mąki opieramy na podwalinach dobrego rzemiosła młynarskiego, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i maszyn firmy Buhler.

Rzetelna praca, doświadczenie, dbałość o każdy etap procesu produkcji oraz serce jakie wkładamy w to, co robimy sprawiły, że nasza mąka cieszy się dużym uznaniem.

Beneficjent MIŁOMŁYN SP. Z O.O. realizuje projekt pn.:

„Dywersyfikacja działalności i wprowadzenie do oferty MIŁOMŁYN SP. Z O.O. dwóch nowych usług dzięki wdrożeniu innowacji.”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7.

Cele projektu: zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowych oraz nietechnologicznych.

Planowane efekty projektu: Wszystkie cechy projektu przekładają się na wyższą efektywność operacyjną oraz na wzrost konkurencyjności na rynku firmy MIŁOMŁYN SP. Z O.O. Przedmiotowa realizacja projektu podniesie potencjał firmy do poziomu światowego, pozwoli na pozyskanie nowych odbiorców oraz spełnienie ich potrzeb. Ponadto projekt będzie oddziaływał pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zastosowanie rozwiązań umożliwiających wzrost efektywności energetycznej.

Wartość projektu : 800 709,08 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 422 622, 64 PLN


Projekt realizowany w okresie: od 08.08.2016r do 30.06.2017r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Janusza Miłosza,
tel. kontaktowy: 83 375 75 57.
Informacja o wynikach wyboru ofert

Dotyczy zapytania o urządzenia do treningu obwodowego typu Milon warz z oprogramowaniem:

 W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert w ramach Zapytania ofertowego z dnia 26 września 2016 r. dotyczącego zakupu:

  1. Maszyna na wyciskanie mięśni klatki piersiowej – 1 szt.
  2. Maszyna na mięśnie brzucha – 1 szt.
  3. Maszyna na mięśnie grzbietu – 1 szt.
  4. Urządzenie do ćwiczenia mięśni pleców – 1 szt.
  5. Urządzenie do ćwiczenia tylnych mięśni nóg – 1 szt.
  6. Urządzenie do ćwiczenia przednich mięśni nóg – 1 szt.
  7. Rower pionowy (urządzenie typu ergometr) – 3 szt.
  8. Maszyna eliptyczna (urządzenie typu Crosswalker) - 3 szt.
  9. Oprogramowanie do zarządzania treningiem obwodowym – 1 szt.

informujemy, że do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma Kravter Sp. z o.o.

 Przedmiot zamówienia dotyczy planowanej realizacji projektu pn. „Dywersyfikacja działalności i wprowadzenie do oferty MIŁOMŁYN SP. Z O.O. dwóch nowych usług dzięki wdrożeniu innowacji.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020, Działanie 3.7. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.


Dotyczy zapytania o system biometryczny typu Milonizer:

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert w ramach Zapytania ofertowego z dnia 26 września 2016 r. dotyczącego zakupu systemu biometrycznego typu MILONIZER – 1 szt. informujemy, że do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma Kravter Sp. z o.o.

 

Przedmiot zamówienia dotyczy planowanej realizacji projektu pn. „Dywersyfikacja działalności i wprowadzenie do oferty MIŁOMŁYN SP. Z O.O. dwóch nowych usług dzięki wdrożeniu innowacji.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020, Działanie 3.7. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.


Zapytania ofertowe: